Zakres Usług

Nasza firma posiada bogate doświadczenie branżowe w zakresie instalacyjno- inżynieryjnym i ekologicznym. Instalacjach wod-kan, gazu, wentylacji oraz CO.

Sieci gazowe

Sieci gazowe

Kompleksowa budowa, modernizacja, remont i przekładki sieci oraz przyłączy gazowych niskiego, średniego, podwyższonego i wysokiego ciśnienia w technologii PE i ze stali. Włączenia w istniejące gazociągi, podłączanie do już powstałych sieci gazowych.
Stacje redukcyjno-pomiarowe

Stacje redukcyjno-pomiarowe

Wykonujemy, tworzymy, projektujemy oraz eksploatujemy stacje redukcyjno-pomiarowe.
Sieci wodociągowe i przyłącza

Sieci wodociągowe i przyłącza

Kompleksowa budowa sieci i przyłączy wodociągowych w technologii PE i żeliwa sferoidalnego.
Sieci kanalizacyjne

Sieci kanalizacyjne

Kompleksowe budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w technologiach betonowych, PCV, kamionkowych i GRP.

Sieci ciepłownicze

Sieci ciepłownicze

Kompleksowe wykonawstwo, modernizacja oraz naprawa sieci ciepłowniczych.
Sieci przemysłowe i technologiczne

Sieci przemysłowe i technologiczne

Montaż i naprawa rurociągów przesyłowych i technologicznych oraz urządzeń ciśnieniowych.
Drenaże, melioracja

Drenaże, melioracja

Profesjonalne wykonawstwo robót drenażowych, melioracyjnych i odwodnieniowych.
Przeciski, przewierty

Przeciski, przewierty

Technologie bez wykopowe: przeciski, przewierty sterowane.

Larseny

Larseny

Montaż ścianek szczelnych - larseny.
Instalacje wewnętrzne

Instalacje wewnętrzne

Wykonawstwo wewnętrznych instalacji wod-kan, gazu, wentylacji, klimatyzacji i centralnego ogrzewania.
Wynajem i transport sprzętu i maszyn budowlanych:

Wynajem i transport sprzętu i maszyn budowlanych:

Wynajem maszyn budowlanych oraz transport maszyn budowlanych.
Doradztwo i pomoc

Doradztwo i pomoc

Doradztwo projektowe w zakresie sieci i instalacji wod-kan, gazu, wentylacji i centralnego ogrzewania.