Zakres Usług

Filarem nasze firmy jest świadczenie usług w zakresie instalacyjno-inżynieryjnym i ekologicznym. Wykonujemy prace instalacyjno-inżynieryjne dla zarządów, spółek, gmin, urzędów, inwestorów prywatnych i nie tylko.

i1
f12

Sieci gazowe

Kompleksowa budowa, modernizacja, remont i przekładki sieci oraz przyłączy gazowych niskiego, średniego, podwyższonego i wysokiego ciśnienia w technologii PE i ze stali. Włączenia w istniejące gazociągi, podłączanie do już powstałych sieci gazowych.
i2
f-0

Stacje redukcyjno-pomiarowe

Wykonujemy, tworzymy, projektujemy oraz eksploatujemy stacje redukcyjno-pomiarowe.
i3
f3

Sieci wodociągowe i przyłącza

Kompleksowa budowa sieci i przyłączy wodociągowych w technologii PE i żeliwa sferoidalnego.
i4
F44

Sieci kanalizacyjne

Kompleksowe budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w technologiach betonowych, PCV, PP, kamionkowych i GRP.

i5
F5

Sieci ciepłownicze

Kompleksowe wykonawstwo, modernizacja oraz naprawa sieci ciepłowniczych.
i6
f6

Sieci przemysłowe i technologiczne

Montaż i naprawa rurociągów przesyłowych i technologicznych oraz urządzeń ciśnieniowych.
i7
f7

Drenaże, melioracja

Profesjonalne wykonawstwo robót drenażowych, melioracyjnych i odwodnieniowych.
i8
f8

Przeciski, przewierty

Technologie bez wykopowe: przeciski, przewierty horyzontalne, przewierty sterowane.

i9
f10

Larseny

Montaż ścianek szczelnych - larseny.
i10
f11

Instalacje wewnętrzne

Wykonawstwo wewnętrznych instalacji wod-kan, gazu, wentylacji, klimatyzacji i centralnego ogrzewania.
f22

Wynajem i transport sprzętu i maszyn budowlanych:

Wynajem maszyn budowlanych oraz transport maszyn budowlanych.
f14

Doradztwo i pomoc

Doradztwo projektowe w zakresie sieci i instalacji wod-kan, gazu, wentylacji i centralnego ogrzewania.